Biocertifikáty, dokumenty a členstvá

Pre našich zákazníkov pracujeme každý deň na najvyššej úrovni. Preto neustále zlepšujeme náš široký sortiment poskytovaných služieb. Patria sem aj certifikáty a členstvá v rôznych organizáciách.

Naše aktuálne certifikáty a dokumenty nájdete tu:

Uvedené dokumenty sú v nemčine.

Kontrolný certifikát biokontroly ABG spoločnosti BIOGAST

Marketing spoločnosti BIO AUSTRIA

Certifikát Hogast

Certifikát Hotel Gastro Pool

Certifikát HandOver

Informácie o našich členstvách nájdete tu:

Spolok BNN – Bundesverband Naturkost Naturwaren

Spoločnosť BIOGAST je od 1. februára 2017 členom spolku Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e. Tento spolok sa podieľa na tvorbe medzinárodných a národných návrhov zákonov, ako je napríklad aj ďalšia práca na nariadení EÚ o ekologickej výrobe. Okrem toho aktívne vystupuje v tlači a pracuje s verejnosťou.

Podobne ako tento spolok, aj spoločnosť BIOGAST zastáva tradičné hodnoty odvetvia prírodných produktov:

  • Transparentnosť
  • Schopnosť riešiť konflikty a otvorenosť
  • Zodpovednosť za ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie
  • Rovnosť príležitostí pre všetkých ľudí a spravodlivé využívanie zdrojov.
  • Rešpekt a partnerské zaobchádzanie s každým, od farmára až po spotrebiteľa
  • Inovatívny a ekologicky trvalo udržateľný spôsob hospodárenia
  • Celková kvalita podniku, produktu a obchodu
  • Regionálne hospodárske kolobehy a uprednostňovanie sezónnych produktov