Vízia

Vízia

„spoločne a chutne“

V spolupráci s našimi partnermi chceme poskytovať našim zákazníkom vysoko-kvalitné bioprodukty. Prvoradým cieľom nie je len zabezpečiť rozsiahli sortiment pre gastronomický priemysel a obchody s biopotravinami, ale aj poskytnúť pomoc a podporu pri následnom predaji. Naše dlhoročné skúsenosti chceme s partnermi zdieľať, a tak spoločne a chutne prispieť k udržateľnému rozvoju regiónu.

Naše ústredné hodnoty

Naše ústredné hodnoty

Ústredné hodnoty, ktoré sú pre nás záväzné.

 

Pozitívny postoj

Sme presvedčení o význame pozitívneho postoja aj v obchodnom styku.

Dôvera

Úprimnosť, otvorenosť a dôvera sú predpoklady našej každodennej činnosti. Konáme jasne a jednoznačne, ľudsky a chápavo.

Orientácia na výsledok

Pre svojich zákazníkov sme každý deň pripravení dosahovať maximálny výkon, a tak aj efektívne výsledky.

Spoľahlivosť

Pre zákazníkov, spolupracovníkov a dodávateľov predstavujeme spoľahlivého, spravodlivého a kompetentného partnera.

Schopnosť spolupracovať

Každý spolupracovník prikladá ruku k dielu, spolupracuje a je orientovaný na celý tím a na prospech všetkých členov.

Svedomitosť

Svedomitosť, presnosť, čistota a hygiena sú základmi vysokej kvality našich poskytovaných služieb a optimálnej bezpečnosti produktov a potravín.