História spoločnosti BIOGAST

2016

Založenie akadémie BIOGAST.

2013

Zavedenie nového reklamného reťazca s novou značkou.

2012

Vzhľadom na rýchly rozvoj spoločnosti BIOGAST boli vybudované skladové priestory v meste Zwettl.

2011

Na jeseň sa v meste Wels konal prvý veľtrh bioproduktov pre trh s bioproduktmi a gastronómiu. Potešilo nás vyše 100 vystavovateľov a viac ako 450 návštevníkov z odvetvia.

2010

Vďaka spolupráci s farmou Achleitnerovcov mohla doručovanie veľkoobchodným zákazníkom prevziať práve spomínaná farma. Ťažiskovými oblasťami pre doručovanie sa stali Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko a Salzburg.

2005

Spolupráca so spoločnosťou KASTNER umožnila rozvoj na úroveň veľkoobchodu s kompletnou ponukou výrobkov z oblasti prírodných produktov. Ďalšie pozitívne zmeny sme zaznamenali v oblasti logistiky. V priebehu nasledujúcich rokov sa sortiment spoločnosti BIOGAST rozrástol z približne 3 000 položiek na viac ako 10 000 položiek.

2004

Prevzali sme zásobovanie zákazníkov nemeckého veľkoobchodu Bodan, ktorý sa z Rakúska stiahol.

2001

Vzhľadom na krízu BSE sme zaznamenali pozitívny dopad na vývoj. Vtedajšími ťažiskovými oblasťami doručovania boli Viedeň a Dolné Rakúsko.

Vďaka spolupráci s partnermi z oblasti logistiky sme zvládli zabezpečiť rozvoz po celom Rakúsku. Na želanie dodávateľov a obchodov sme postupne začali obmedzeným sortimentom zásobovať obchodníkov s prírodnými produktmi.

1999

V apríli 1999 bola založená spoločnosť Biogast-Moser KEG (obchodní partneri: Horst Moser a Wolfgang Böhm) s cieľom poskytovať gastronómii, hotelom a veľkospotrebiteľom veľký výber bioproduktov. Sklad sa nachádzal v meste Langenzersdorf. Najskôr sme zásobovali iba viedenské nemocnice a penzióny, ale postupom času sa okruh našich zákazníkov rozšíril.