Vyznamenania

2015 – spoločnosť BIOGAST získala ocenenie Sonnenbote

v.l.n.r.: Johannes Gutmann (Geschäftsführer Sonnentor), Michael Kormesser (Sonnentor), Horst Moser (Geschäftsführer BIOGAST), Christof Kastner (gesellschaftender Geschäftsführer KASTNER Gruppe); ©: SONNENTOR

V rámci festivalu byliniek spoločnosti SONNENTOR sa každoročne udeľuje aj ocenenie Sonnenbote. Odovzdáva sa výnimočne úspešným partnerom, ktorí dlhodobo sprevádzajú značku Sonnentor. V roku 2015 sa tejto pocty dočkala aj spoločnosť BIOGAST.

Od roku 1999, kedy bola spoločnosť BIOGAST založená, vytvárajú oba podniky úspešné partnerstvo. Okrem geografickej blízkosti obe spoločnosti spája aj motivácia dodávať ľuďom kvalitné biologické produkty. Ako dlhoroční partneri sme si vytvorili takmer priateľský vzťah. Na tomto základe dôvernosti neustále vedieme otvorené rozhovory a dosahujeme spoločné ciele. Udelenie ocenenia Sonnenbote je ďalší míľnik na ceste tejto príkladnej spolupráce. Aj v budúcnosti chceme nasledovať spoločnú filozofiu, a tým zaistiť dlhodobo udržateľný pozitívny vývoj oboch spoločností.

2014 – Ocenenie Bewusst Tirol

V roku 2014 získala spoločnosť BIOGAST ocenenie Bewusst Tirol.

Spoločnosť BIOGAST GmbH presadzuje tirolské potraviny a v rámci svojho sortimentu podporuje produkty domáceho hospodárstva.