Koncepcia reklamy spoločnosti BIOGAST

Naši zákazníci získajú podporu v oblasti predaja, napr. vo forme plánov akcií, návrhov objednávok, propagácie akcií, reklamných vývesiek, plagátov so zameraním na jednotlivé služby, témy a príležitosti, letákov, štítkov atď.

Horeuvedené položky je možné vyskladať podľa potrieb zákazníka do jednotlivých modulov. Okrem toho poskytujeme aj pravidelné odborné informácie a predajné tipy pre obchodníkov s bioproduktmi a ich spolupracovníkov.

Reklama a tlačová služba

  • Plagáty
  • Reklamné prostriedky v mieste predaja (oddeľovače regálov, nálepky na zem...)
  • Elektronické letáky
  • Pomoc s grafickou úpravou a tlačou