Priekopník v oblasti bioproduktov pre kuchyňu

Od založenia spoločnosti BIOGAST v roku 1999 sme sa vďaka našej kvalitnej a rozsiahlej ponuke bioproduktov v kombinácii s uznávanými schopnosťami v oblasti bioobchodu vypracovali na odborníkov v oblasti kontrolovaných biopotravín pre gastronómiu a veľkospotrebiteľov.

Našou odmenou za prácu v biosektore je nepretržitý rast a vysoká spokojnosť zákazníkov. Použitie biopotravín v gastronómii a závodných kuchyniach získava čoraz väčší význam. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam ponúka spoločnosť BIOGAST riešenia šité na mieru na ideálne využitie bioproduktov v oblastiach gastronómie ako aj veľkokuchynských prevádzok.

Využite odborné vedomosti našich skúsených tímov. Radi vám poradíme vo všetkých otázkach súvisiacich s témou bioproduktov.

Certifikácia bioproduktov

Poradenstvo a finančná pomoc od spoločnosti BIOGAST:

V prípade dosiahnutia ročného objemu objednávok vo výške 25 000 € ponúka spoločnosť BIOGAST možnosť jednorazovo prevziať časť nákladov za certifikáciu bioproduktov v prvom roku. Po predložení certifikátu na konci roka vám za prvú kontrolu vrátime náklady do výšky 300 €.