Právne informácie

Autorské práva
Celý obsah webovej lokality spoločnosti BIOGAST GesmbH podlieha autorským právam spoločnosti BIOGAST GesmbH alebo tretích strán. Obsah možno tlačiť, kopírovať, zhodnocovať alebo používať iba na súkromné účely. Použitie na komerčné účely je výslovne zakázané. Internetové stránky spoločnosti BIOGAST GesmbH ako celok (štruktúra, grafické spracovanie, dizajn, texty) ani ich časti nemožno bez výslovného súhlasu spoločnosti BIOGAST GesmbH rozmnožovať, zverejňovať ani inak rozširovať.

Zodpovednosť za obsah
Obsah stránok spoločnosti BIOGAST GesmbH je pravidelne kontrolovaný a aktualizovaný, ale za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov spoločnosť neručí. Za škody, ktoré vyplynuli z oneskoreného alebo nesprávneho obsahu či konania, ktoré bolo následkom dôverovania správnosti obsahu, nepreberá spoločnosť BIOGAST GesmbH žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť za prepojenia
Spoločnosť BIOGAST GesmbH nepreberá zodpovednosť za obsah webových lokalít tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom prepojení. Za tento obsah sú zodpovední iba prevádzkovatelia týchto webových lokalít.

Diskusné fóra, miestnosti na chatovanie, internetová pošta, SMS služba
Ak používatelia v rámci služieb rozširujú a prenášajú informácie (texty, obrázky), ktoré sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti BIOGAST GesmbH, nepreberá spoločnosť BIOGAST GesmbH za tieto informácie žiadnu zodpovednosť. Používatelia služieb sa zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy (napr. trestný zákonník, zákon o šírení pornografie, protinacistický zákon, zákon o elektronickom obchodovaní). V tomto ohľade spoločnosť BIOGAST GesmbH nemôže utrpieť škody a nemožno ju žalovať. Spoločnosť BIOGAST GesmbH neručí za prenos a doručenie informácií v rámci internetovej pošty, SMS služby alebo podobných služieb, preto za nedostatočné alebo neúspešné dodanie nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Ochrana údajov
Údaje, ktoré sa používajú v rámci internetovej stránky spoločnosti BIOGAST GesmbH, sa používajú iba spôsobom, ktorý umožňuje zákon (zákon o ochrane údajov, zákon o telekomunikáciách, zákon o elektronickom obchodovaní, obchodný zákonník, protimonopolný zákon).

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby Google Analytics s
Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, čo je služba spoločnosti Google Inc. (Google) na analýzu webu. Služba Google Analytics používa tzv. súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality vytvorené pomocou súborov cookie, sa spravidla odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie adresy IP na tejto webovej lokalite skráti spoločnosť Google vašu adresu IP tak, aby sa dal identifikovať iba členský štát Európskej únie alebo zmluvný štát Dohody o európskom hospodárskom priestore. Celá adresa IP sa serveru spoločnosti Google v USA odošle len vo výnimočných prípadoch. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej lokality spoločnosť Google použije získané informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality, vytvorenie zostáv o aktivitách na webovej lokalite a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu, ktoré si poskytovateľ webovej lokality vyžiada. Adresa IP, ktorú v rámci služby Google Analytics poskytne váš prehliadač, sa nespája so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením svojho prehliadača, no upozorňujeme vás, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej lokality. Okrem toho môžete zakázať odosielanie údajov pomocou súborov cookie, používanie údajov spojených s webovou lokalitou (vrátane adresy IP) spoločnosťou Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý sa nachádza na tejto adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. ,

Zdroje fotografií
www.studiohuger.at, www.sonjapriller.com, www.shutterstock.com, www.fotolia.de, www.stock.adobe.com