Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov sú určené na zaznamenanie potrebných opatrení na ochranu zdravia a životného prostredia a na ochranu zdravia pri práci. Vzhľadom na zložitú charakteristiku chemikálií, ktorú bezpečnostné údaje obsahujú, sú dôležité nielen pre podniky, ale aj pre orgány a súkromné osoby. Tvoria rôznorodý, no zároveň prehľadný zdroj informácií.

Dopyt na bezpečnostné údaje

Pomocou nasledujúcej funkcie môžete zobraziť bezpečnostné údaje (poskytnuté dodávateľom) jednotlivých položiek s konkrétnym chemickým obsahom. Platí len v prípade, že sme ich dostali od dodávateľov. Aktualizované údaje sa dopĺňajú postupne.

Poznámka: v nemčine.
Skontrolujte, či je pre túto stránku vypnuté blokovanie automaticky otváraných okien. (Povoľte automaticky otvárané okná na tejto webovej lokalite.)