Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Nariadenie Európskej únie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (LMIV) (EÚ) č. 1169/2011 kladie vysoké nároky na nás ako veľkoobchodníkov, ako aj na obchodníkov s potravinami a oblasť gastronómie. Zameriava sa hlavne na označovanie a informovanosť spotrebiteľov.

Spoločnosť BIOGAST vám sprístupňuje všetky potrebné údaje, aby sme vyhoveli povinnosti informovať zákazníkov.

Dopyt v súlade s nariadením o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Pomocou nasledujúcej funkcie môžete pri jednotlivých položkách zobraziť údaje, ktoré vyžaduje nariadenie LMIV (údaje dodávateľa). Platí len v prípade, že sme ich dostali od dodávateľov. Aktualizované údaje sa dopĺňajú postupne.

Poznámka: v nemčine.
Skontrolujte, či je pre túto stránku vypnuté blokovanie automaticky otváraných okien. (Povoľte automaticky otvárané okná na tejto webovej lokalite.)

Právne informácie

Označenie alergénov písmenom je nezáväzné odporúčanie. V prípade jeho použitia treba na viditeľné miesto umiestniť legendu. Produkty môžu podliehať zmenám v receptúre, záväzné sú údaje na balení produktu. Údaje pre konkrétne produkty poskytujeme iba v prípade, že sme ich dostali od svojich dodávateľov. Spoločnosť BIOGAST sprístupňuje údaje od dodávateľov bez kontroly, preto nezodpovedá za správnosť uvedených údajov. Výnimky tvoria chyby spôsobené tlačou a zalomením.